Over FoTol

In het najaar van 2005 startte FoToL  als benaming voor mijn website met foto’s van Maastricht. Deze website is samen met zoon Niels opgezet met de bedoeling ook andere mensen te laten meegenieten van het mooie Maastricht, gezien op mijn manier, gezien door mijn ogen. Het is mijn “Ode aan Maastricht”. Op 1 oktober 2005 ging www.fotol.nl officieel online.
De naam FoToL is een samentrekking van het woord “Foto” en een deel van mijn achternaam “Tol” .

De basis van FoToL is vele jaren geleden gelegd. Het is het resultaat van twee grote liefdes van mij: Mestreech én fotografie. Het is mijn  intentie om iedereen te laten delen in hoe ik Maastricht zie en ervaar. Ik noem mijzelf een “impressionistische fotograaf”.  Ik probeer de sfeer, het gevoel, het licht van dát specifieke moment vast te leggen. Voor mij betekent dat ook dat ik de foto’s presenteer zoals ze uit de camera komen: zonder allerlei fotoshop bewerkingen en/of filters. Het enige wat ik mij toesta is  wat ik vroeger ook in de donkere kamer kon: de foto uitsnijden, rechtzetten en contrast/helderheid optimaliseren.

Ik ga steeds op zoek naar nieuwe plekjes in ons mooie Maastricht, maar word ook vaak gevraagd om foto’s te komen maken. En ik krijg dan uitgebreid de kans om alle details vast te leggen.  En zo kan ik ook de plekjes van onze stad laten zien waar je niet zo vlug komt of de  niet voor publiek toegankelijke locaties: alle kamers in het Stadhuis, de Brandweerkazerne, het Gouvernement, Sint Servaaskerk, en heel veel andere mooie plekken in Maastricht. 

Naast de website zijn er inmiddels verschillende andere activiteiten bijgekomen voor FoToL. Ik ben bij verschillende websites betrokken, heb presentaties gemaakt voor exposities, heb Maastrichtse bruidsreportages gemaakt, geef af en toe workshops voor compactcamera. En recent nog heb ik de fotografie en beeldredactie verzorgd voor het Glossy Magazine “Slevrouwe”, en fotografie voor het boek “Geschiedenis van de Literatuur in Limburg”.

Jan van Tol

www.fotol.nl
www.fotol.eu

Kvk-nr.
68466234

© FoTol:
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, printscreens, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FoTol.