Portfolio

Op deze pagina vindt u informatie over enkele fotografieprojecten die ik (mede) verzorgd heb.
Zo was ik de beeldredacteur van het bijzondere Magazine “Slevrouwe” en verzorgde de actuele foto’s hiervoor. Ik fotografeerde de kruiswegstaties van Charles Vos in de kerk van Scharn, die vervolgens  werden meegedragen  in de  Kruusweegstoet van 2015. Bijzonder was het project voor het boek “de Geschiedenis van de literatuur in Limburg” (GLL).

Bij publicaties vindt u voorbeelden van mijn foto’s in een tijdschrift, in een clubblad en in een beleidsnota.

Een aantal voorbeelden van reportagewerk is te zien bij Reportages.

Tot slot bij En verder… de eerste keer dat een foto van mij werd gebruikt voor een uitnodiging van een wereldwijd medisch congres, processievaandels die van mijn foto’s werden gemaakt en de presentatiewanden die ik maakte voor in de Maastrichtse Kazematten.

Bijzondere projecten van FoTol

Slevrouwe

In 2014 verscheen het Glossy Magazine “Slevrouwe”, het eerste glossy en trendy magazine over een kerk in Nederland. Ik werd gevraagd de fotografie en de beeldredactie te verzorgen. Het werd een uniek fotoproject waarin ik geheel de vrije hand kreeg om op mijn eigen manier “Slevrouwe” in beeld te brengen.

Kruusweeg

Op Goede Vrijdag 3 april 2015 trok de Kruusweegstoet door Maastricht. Ik maakte op verzoek van Stichting "de Vief Köp" de foto's van de kruiswegstaties van Charles Vos (die in Antonius van Paduakerk van Scharn hangen), die werden meegedragen door de deelnemende groepen. Zie ook de website van Charles Vos:

"GLL"

In 2015 werd ik door hoofdredacteur dr. Lou Spronck gevraagd een groot deel van de fotografie te verzorgen voor het uit te komen "Geschiedenis van de Literatuur in Limburg". Ik mocht oude teksten,schilderijen fotograferen in het RHCL, Bonnefantenmuseum en Cente Céramique. Voor mij een heel uniek fotoproject.

FoTol in publicaties

Clubblad

Tijdschrift

Beleidsnota

Reportages

In de loop der jaren heb ik diverse reportages gemaakt.  Heiligdomsvaart, huwelijken, doopsels, concerten, bijeenkomsten van verenigingen, recepties, bouwprojecten, enz. Door de privacy wetgeving is het niet mogelijk hiervan veel voorbeelden te laten zien. 

En verder ...

Uitnodiging congres

Mijn eerste gepubliceerde foto. In 2007 op de uitnodiging voor het  World Geno – Dermatology Congres dat in Maastricht werd gehouden

Processievaandels

Voor de O.L. Vrouwekerk maakte ik foto’s van de gebrandschilderde ramen in de absis. Deze werden op doeken geprint en nu in elke processie meegedragen.

Presentatiewand

Voor de werkgroep Schuilen in Maastricht maakte ik een aantal presentatiedoeken, die nu nog steeds in de Kazematten te bekijken zijn.